מטרות

הקרן פועלת למימוש חזונה של משפחת מיראז:

  • להוות כלי אפקטיבי לטיפוח והעצמת חברי הקהילה בישראל והמנהיגות של מחר.
  • לפעול למען עתיד טוב יותר לחברי הקהילה בפרט ומדינת ישראל בכלל.
  • קידום שיוויון הזדמנויות של בני הקהילה, בחינוך, בצבא, בהשכלה, בעסקים ועוד.
  • לפרוץ את מעגל הקהילה -  השתלבות במרקם החיים של החברה הישראלית, באמצעות הנגשת החינוך, התרבות, ההשכלה והצבא, ככלי מרכזי לצמצום הפערים הסוציו-אקונומיים של חברי הקהילה.
  • יצירת פרוייקטים למצויינות מהן צומחת מנהיגות המחר, ולרתום אותה לפעילות למען הקהילה עצמה.
  • לטפח ולקדם את צעירי וצעירות הקהילה לקראת השתלבותם בחברה כאזרחים תורמים ומועילים בכל תחומי החיים: ברמה האישית, המשפחתית, החברתית והתעסוקתית.
  • להיות שופר לחברי הקהילה, הישיגהם, תרבותם, כישרונם בתחומי החיים השונים, באוזניה של החברה הישראלית.
  • שימור והעצמת הזהות והתרבות של קהילת יוצאי אירן בישראל.
  • פעילות הקרן מושתת על תוכנית עסקית מוגדרת , בעלת מטרות ויעדים, המלווים בפיקוח ובקרה.