על הקרן

קרן מיראז' ישראל היא גוף פילנתרופי הפועל בישראל מאז 1998, המשך למסורת משפחתית של פילנתרופיה, שהחלו קתרין ואנדריי מיראז' - הוריו של דיוויד, מתוך השקפה שהשקעה חברתית מסוג זה, תיצור השפעה משמעותית בתחומים בהם פועלת הקרן.

הקרן הוקמה  על ידי משפחת מיראז', בשם 'קרן אסתר המלכה'. מאוחר יותר שונה שמה לקרן מיראז' ישראל. קרן מיראז’ ישראל פועלת להעצמת האינדיבידואל מתוך תפיסת עולם כי אדם פעיל, משכיל, בריא ושבע רצון יהפוך לאזרח פרודוקטיבי ותורם, לאותה החברה שהשקיעה בו.

המשותף לכל המיזמים ופעילויות הקרן, היא העצמת היחיד ותרומתו לחברה. כל משתתף בפעילות הקרן נרתם לתרום ידע, זמן, רעיון, תקציב ועוד(בתחום שהקרן השקיעה בו). קהילת מיראז’ היא הדבק המחבר בין כל חלקי החברה הישראלית: למרקם אנושי פלורליסטי אחד – אחדות תוך שמירה על ייחודיות. לפיכך, שמנו לנו למטרה לסייע לחברה הישראלית לגשר על הקיטוב, שמפורר את החברה והישגיה ומונע ממנה להגשים את חלום המפעל הציוני .

הקרן פועלת בישראל בתחומי קהילת יוצאי איראן, תוכנית ”כנפיים“ לחיילים בודדים עולים, פיתוח הנגב, אנשי מילואים ותוכנית מחוברים לחיים המיועדת לגיל השלישי.

"כמהגר חדש, אני מבין את הקשיים שאנשים ומשפחות צעירות

חווים כשהם עוברים מארץ אחת לאחרת"

(דיוויד מיראז')