ללא שם

مجوز صلاحیت و واجد شرایط بودن

واجدین شرایط برای کمک مسکن عبارتنداز:

1.     مهاجران

2.     تابعین مهاجر

3.     کاتین خوزر (افرادی در ییسرایل بدنیا آمده و قبل از سن 14 سالگی با والدین خود در خارج زندگی کرده و در سن 17 سالگی یا بیشتر برای اقامت دائم به کشور ییسراییل برگشته است را کاتین خوزر مینامند)

این افراد باید صاحب گواهی مهاجرت معتبر بوده و با عنوان "بدون مسکن" شناخته شوند و نیز در دوره معین شده بعنوان مهاجر(عوله) واجد شرایط کمک مسکن قرار داشته باشند.

اعطای تسهیلات کمک هزینه مسکن، به ارائه گواهی معتبر با عنوان "بدون مسکن" که توسط وزارت مسکن صادر شده است، بستگی دارد. این مجوز بنام تمام اعضای خانواده که خواهان دریافت مساعدت برای مسکن هستند و در گواهی مهاجرت )تعودت عوله ( مشترک نامشان ذکر شده، ثبت میشود. برای دریافت گواهی واجد شرایط بودن باید به یکی از بانک ها برای وام مسکن یا یکی از شرکت هایی که درهزینه اجاره مسکن یاری میکنند، تماس بگیرید واسناد و مدارک زیر را ارائه دهید:

گواهی مهاجرت )تعودت عوله (، شناسنامه )تعودت زهوت(، سند ازدواج (برای خانواده)، کارت خدمت سربازی.

این گواهی برای مدت زمان محدود و معمولا تنها برای یک سال و مشروط بر دوره صلاحیت فرد بعنوان مهاجر، صادر میگردد .