בתי חולים بیمارستانها

بیمارستانها (نهادها) به منظور پرستاری از سالمندان

 بیماران محتاج به مراقبت و پرستاری، معمولا افراد مسن میباشند که 24 ساعت شبانه روز به نظارت حرفه ای و نه لزوما پزشکی، نیازمندند. آنها برای انجام ساده ترین کارهای روزانه مانند غذا خوردن، حمام کردن، لباس پوشیدن، نیاز به کمک دارند . و معمولا از بی اختیاری رنج می برند و محدود به صندلی چرخدار یا تخت هستند.

بیماران دچار به ضعف اعصاب یا فرسودگی عصبی به دلیل سالمندی ازافت عملکرد مغز رنج می برند و به این دلیل به مراقبت دائم نیاز دارند. این بیماران می توانند با کمک یک درمانگرهمراه، درمنزل پرستاری شوند. اما گاهی اوقات نمیتوان از آنها به نحو مناسبی در خانه مراقبت نمود. هزینه بستری شدن سالمندان بمنظور مراقبت از آنها از طرف کوپت خولیم (درمانگاه) و در قالب برنامه «سبد سلامتی یا سل برییوت» پرداخت نمیشود با این حال، سالمندان ساکن ییسراییل هنگام بستری شدن، واجد شرایط برای دریافت کمک تصاعدی ازوزارت بهداشت و درمان میباشند.

بیمارستان های روانی

 سیستم سلامت روان در یسراییل به دو قسمت مختلف درمان اجتماعی مانند درمانگاههای بهداشت و سلامت روان، روان درمانی فردی، سکونت معلولان ذهنی درخوابگاه مخصوص وغیره و درمان در بیمارستان روانی ("مرکز بهداشت روان") یا در بخش روانپزشکی یکی از بیمارستان های عمومی تقسیم می شود. هر کدام از شهروندان ییسراییل که تشخیص داده شده که به بستری شدن در بیمارستان روانی نیازمند است، واجد شرایط دریافت تأمین هزینه درمان بصورت کامل توسط دولت وازطریق وزارت بهداشت میباشد.

بستری روانپزشکی در ییسراییل تحت مقررات درمان بیماران روانی بوده و می تواند با رضایت بیمار، یا با رضایت سرپرست (قیم) (در مورد کودکان تا سن 15 سال)، بدستور روانپزشک منطقه یا به حکم دادگاه انجام می شود.

بیمارستان های توانبخشی

 توانبخشی بیماران وآسیب دیدگان حادثه. بعد ازجراحت جسمانی (آسیب دیدگی شدید جسمی) مثلا در اثر تصادفات رانندگی ، و یا صدمات داخلی مانند سکته مغزی یا حمله قلبی توانبخشی ﻻزم اﺳﺖ . همزمان با تمام شدن معالجات حاد پزشکی روند، توانبخشی آغاز میشود. با بازآموزی وبازگرداندن تواناییهای ازدست رفته، سعی بر بازگرداندن معالج شونده به زندگی عادی دارد.

توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی، متخصص گفتار درمانی و ارتباطات وهمچنین شامل موضوعاتی مانند تطبیق فن آوری کمکی در بازگرداندن توانایی مانند: اندامهای مصنوعی کاربردی و آرایشی و بهداشتی، تطبیق صندلی چرخ دارو و وسایل ارتباطی پشتیبان وجایگزین، میگردد

 

***

בתי חולים (מוסדות) סיעודיים – חולים סיעודיים הם בעיקר קשישים הזקוקים להשגחה מקצועית, אך לא בהכרח רפואית, במשך 24 שעות ביממה. הם זקוקים לסיוע יומיומי שוטף בפעולות הפשוטות ביותר כגון: אכילה, רחצה, הלבשה, ובדרך כלל סובלים מאי שליטה בסוגרים ומרותקים לכיסא גלגלים או למיטה. חולים תשושי נפש סובלים מירידה בתפקוד המוחי על רקע זקנה וזקוקים עקב כך להשגחה מתמדת. חולים אלה יכולים להיות מטופלים בביתם, בסיוע מטפל צמוד, אולם לעיתים לא ניתן לתת להם את ההשגחה והטיפול הראויים בבית. האשפוז הסיעודי אינו ממומן על ידי קופות חולים במסגרת סל הבריאות, אולם תושבי ישראל זכאים לקבל סיוע פרוגרסיבי ממשרד הבריאות במימון האשפוז הסיעודי.

 

בתי חולים פסיכיאטריים – מערך בריאות הנפש בישראל מתחלק אף הוא בין טיפול בקהילה- מרפאות לבריאות הנפש, טיפול נפשי יחידני, מגורים בהוסטל לנפגעי נפש ועוד, ובין טיפול במסגרת אשפוז, בבית חולים פסיכיאטרי ("מרכז בריאות הנפש") או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. כל תושב שנקבע שהוא זקוק לאשפוז פסיכיאטרי זכאי לקבלו במימון מלא של המדינה, באמצעות משרד הבריאות. אשפוז פסיכיאטרי מתבצע בישראל לפי הוראות חוק טיפול בחולי נפש, ויכול להתקיים בהסכמת המטופל, בהסכמת אפוטרופוס (לגבי קטין עד גיל 15), בהוראות פסיכיאטר מחוז או בצו של בית משפט.

 

בתי חולים שיקומיים – שיקום חולים ונפגעים לאחר טראומה. שיקום נדרש לאחר חבלה חיצונית כגון תאונות דרכים, והן לאחר פגיעות פנימיות כגון אירוע מוחי או התקף לב. השיקום מתחיל לקראת סיום טיפול האקוטי בבעיה הרפואית ומתמקד בהחזרת המטופל לתפקיד תקין, על ידי שחזור יכולות ולימוד מחדש של יכולות שאבדו. השיקום עשוי לכלול טיפול פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, קלינאית תקשורת, וכן כולל בתוכו מקצועות העוסקים בהתאמת עזרי טכנולוגיה מסייעת לחזרה לתפקוד כגון: תותבות לאיברים תפקודיים וקוסמטיים, התאמת כיסאות גלגלים ואמצעי תקשורת תומכת וחליפית.