קבלת העולים בשדה התעופה

קבלת העולים בשדה התעופה- پذیرش مهاجران در فرودگاه

پذیرش مهاجران در فرودگاه:

با ورود به فرودگاه بین المللی بن گوریون و قبل از بازرسی گذرنامه، نماینده ای از طرف وزارت جذب و مهاجرت با شما دیدار خواهد کرد. درصورتیکه نماینده ما ، شما را پیدا نکند، از شما درخواست میشود که برای کنترل گذرنامه مراجعه نمایید.

درطرف چپ محل کنترل گذرنامه تلفنی وجود دارد که شما به طور مستقیم می توانید با دفتر ویژه ما تماس بگیرید. در صورتیکه تلفن را نیافتید ، به متصدی کنترل و بازرسی مرزی مراجعه نمایید. ویزایی که در گذرنامه شما درج شده را ارایه داده و متصدی کنترل مرزی مطمئن خواهد شد که نماینده ای از طرف ما برای شما فرستاده شود.

راه دیگر برای تماس با نماینده وزارت جذب و مهاجرت در فرودگاه، مراجعه به دفتر اطلاعات در سالن جمع آوری بار (و دریافت چمدان) مسافران، قبل از دریافت بار (چمدان) خود میباشد. درصورت مراجعه به دفتر اطلاعات، نماینده ای از طرف ما برای شما فرستاده میشود وشما را تا دفتر ما همراهی خواهد کرد.

خدمات ارائه شده در دفتر ویژه وزارت جذب ومهاجرت در فرودگاه عبارتند از:

1.     خدمات پرستاری ودرمانی برای نیازمندان به معالجه پزشکی، بیماران و معلولین.

2.     اتاق مادران برای مراقبت از نوزاد، شیردهی و تعویض پوشک.

3.     تلفن رایگان برای تماس داخلی با بستگان در هنگام ورود به کشور.

4.     پذیرایی مختصر.

 

اسنادی که باید با خود داشته باشید:

·        گذرنامه با ویزای مهاجرت

·        نامه نماینده مهاجرت

·        اصل گواهی تولد

·        گواهی ازدواج

·        اسناد و مدارک یا گواهی یهودیت

·        گواهی فوت همسر (در صورت لزوم)

·        دو عکس گذرنامه ازسرپرستان خانواده

·        گواهی سرپرستی (تصمیم دادگاه) برای افراد زیر سن قانونی

 

نکته مهم : به منظور دریافت تمام اسناد و مدارک از جمله کارت شناسایی ییسراییل در فرودگاه، این اسناد را باید درساک دستی همراه با خود داشته باشید و در چمدان قرار ندهید.

 

اسناد و مدارکی که در فرودگاه دریافت خواهید کرد:

·        گواهی مهاجرت و گواهی واجد شرایط بودن برای خانواده و/ یا فرزندان 21 سال به بالا در خانواده.

·        ضمیمه ثبت احوال همراه با شماره شناسایی، مجوز ثبت نام در مراکز درمانی.

·        فرم جهت افتتاح حساب بانکی.

·        شناسنامه کشورییسراییل که توسط نماینده ای از وزارت کشور صادر میگردد.

 

ثبت نام مهاجران در بیمه بهداشت و درمان در فرودگاه بن گوریون:

به محض ورود به فرودگاه و درهنگام ثبت نام و دریافت اسناد نزد مشاوران پذیرش، امکان عضویت در یکی از مراکز بیمه بهداشت و درمان با انتخاب شخصی شما وجود دارد. علاوه بر این خدمات در فرودگاه بن گوریون گزینه دیگری همچون ثبت نام برای مراکز بیمه بهداشت و درمان توسط پست بانک، در اختیار شما قرارداده شده است. الزامیست که در هنگام ثبت نام در حضور مشاوران پذیرش، مشخص کنید که به کدام یک از مراکز بیمه بهداشت و درمان میخواهید تعلق داشته باشید. (توصیه می شود که از قبل، حتی قبل از مهاجرت، در مورد انتخاب مرکز درمانی تصمیم گیری شود) این احتمال به شما داده خواهد شد که با دوستان و بستگان خود تماس گرفته و در مورد انتخاب مرکز بیمه بهداشت ودرمان با آنها مشورت نمایید. هنگام ثبت نام درفرودگاه، ملزم به پرداخت هزینه ثبت نام نمیباشید.

 

گزینه های اولیه جذب در ییسراییل:

1.     استقرار نزد دوستان یا بستگان.

2.     آپارتمان اجاره شده و یا خریداری شده از قبل.

3.     "اولپان کیبوتص" یا "خانه اول در میهن" و یا در صورتی که پیش از ورود به ییسراییل، با نمایندگان سوخنوت به توافق رسیده باشد، به مراکز جذب مهاجر )مرکز کلیتا) انتقال مییابد.

4.     پروژه های اجتماعی و یا جذب در مناطق شهری بشرط اینکه قبل از مهاجرت توافق صورت گرفته باشد.

 

کمک های مالی که در مرحله اولیه پذیرش دریافت می کنید:

واجدین شرایط دریافت سبد جذب (کمک مالی مهاجرت) - قسط اول به صورت نقدی.

واجدین شرایط دریافت حقوق بازنشستگی سالمندان - پیش پرداخت به صورت نقدی .

 

بار و چمدان

در مدت زمانی که شما در مقر وزارت جذب و مهاجرت بسر میبرید، چمدان شما در سالن ورودی خواهد بود. بعد ازاتمام پروسه رسمی در دفتر ما ودریافت مدارک واسناد، میتوانید همراه با نماینده ما، برای جمع آوری چمدان ها خارج شوید.

 

خدمات و سرویس حمل و نقل از فرودگاه

تمامی مهاجرین حق استفاده رایگان از خدمات و سرویس حمل و نقل از به فرودگاه به مقصد خود به همراه چمدان های خود را دارند

استفاده از سرویس حمل ونقل رایگان فقط یک بار در اختیار شما قرار میگیرد. پرواز به مقصد ایلات و اطراف آن دردفتر صورت میگیرد. در چنین مواردی واجب است که دوهفته قبل از مهاجرت خود، نمایندگان وزارت جذب و مهاجرت را مطلع نمایید.

***

לאחר נחיתתכם בנמל התעופה ולפני ביקורת הדרכונים, יפגוש אתכם נציג משרד העלייה והקליטה. במידה שנציגנו לא איתר אתכם, אתם מתבקשים לגשת לביקורת הדרכונים. משמאל לאזור ביקורת הדרכונים ממוקם טלפון שבאמצעותו תוכלו ליצור קשר ישירות עם משרדנו. במידה שלא איתרתם את הטלפון, פנו לביקורת הגבולות, הציגו את הוויזה שבדרכונכם, ונציג ביקורת הגבולות יוודא שיישלח אליכם נציג מטעמנו.

אמצעי נוסף ליצירת קשר עם נציג המשרד בשדה הוא פנייה למודיעין באולם קבלת מטען ובטרם איסוף מטענכם - בפנייתכם למודיעין, יוזמן נציג מטעמנו אשר ילווה אתכם למשרדנו. השירותים העומדים לרשותכם במסוף משרד העלייה והקליטה שבנמל התעופה: 1. שירותי אחות לזקוקים לטיפול רפואי, לחולים ולנכים. 2. חדר אימהות לטיפול בתינוקות, הנקה והחלפת חיתולים. 3. טלפון לשיחה בארץ ללא תשלום כדי להודיע לקרובי משפחה על הגעתכם. 4. כיבוד קל.

 

 

מסמכים שעליכם להביא עימכם:

ü      דרכון עם אשרת עולה

ü      מכתב משליח העליה

ü      תעודת לידה מקורית

ü      תעודת נישואין

ü      מסמכים המעידים על זיקה ליהדות

ü      אישור על גירושים (במידת הצורך)

ü      תעודת פטירה של בן/בת הזוג (במידת הצורך)

ü      שתי תמונות דרכון של ראשי המשפחה

ü      תעודת אפוטרופוס (החלטת בית המשפט) לגבי קטינים

חשוב: את המסמכים הללו עליכם לנשוא עמכם בתיק הצמוד אליכם ולא להכניסם למזוודות, על מנת שתוכלו לקבל את כל התעודות כולל תעודת זהות ישראלית בנמל התעופה.

 

 

מסמכים שתקבלו בשדה התעופה:

ü      תעודת עולה או תעודת זכאות למשפחה או / ו לבני 21 ומעלה בתוך המשפחה

ü      ספח רישום אוכלוסין ובו מספר זהות , אישור הרשמה לקופת חולים

ü      טופס לפתיחת חשבון בבנק

ü      תעודת זהות ישראלית שתונפק על ידי נציג משרד הפנים

 

רישום עולים לקופות חולים בנתב"ג:

עם הגעתכם לנמל התעופה ובמעמד הרישום וקבלת המסמכים אצל יועצי הקליטה, קיימת בפניכם האפשרות להירשם לאחת מקופות החולים לפי בחירתכם האישית. שירות זה בנתב"ג מוענק לכם בנוסף לאפשרות הקיימת – רישום לקופות חולים בבנק הדואר. במעמד הרישום עליכם לציין בפני יועצי הקליטה לאיזו קופת חולים ברצונכם להשתייך (מומלץ להתעניין מראש ולהגיע להחלטה לאיזו קופת חולים תרצו להשתייך עוד לפני עלייתכם ארצה). תינתן לכם האפשרות ליצירת קשר עם קרובים וחברים כדי להתייעץ עמם ולהגיע להחלטה לאיזו קופת חולים תרצו להשתייך. בעת הרישום בנמל התעופה לא תדרשו לשלם דמי רישום. 

 

סיוע כספי שתקבלו בקליטה הראשונית: זכאי סל קליטה – תשלום ראשון במזומן, זכאי קצבת זקנה – מקדמה במזומן.

 

המטען: בזמן שהותכם במסוף משרד העלייה והקליטה, מטענכם ימתין באולם הנוסעים. לאחר סיום התהליכים הפורמליים במשרדנו וקבלת המסמכים, תוכלו לרדת, בליווי נציג שלנו, לאולם הנוסעים לאיסוף מטענכם.

 

הסעה משדה התעופה: כל עולה זכאי להסעה ללא תשלום משדה התעופה עם מטענו האישי ליעד לפי בקשתו. הסעה זו ניתנת באופן חד-פעמי. המשרד מבצע הטסות לעיר אילת ולסביבתה. במקרים אלה יש ליידע מראש את נציגי המשרד, כשבועיים לפני מועד העלייה.